Penn Elcom Group zarządza strategią
globalnego rozwoju z pomocą
Sage | Enterprise Management

Klient

Penn Elcom Ltd.

Przemysł

Produkcja – profesjonalny sprzęt audio

Lokalizacja

Europa – Wielka Brytania

Penn Elcom jest światowym liderem produkcji wysokiej jakości skrzyń do transportu lotniczego, wyposażenia obudów głośników oraz regałów na sprzęt dla inżynierów dźwięku. Globalne możliwości firmy w zakresie produkcji i dystrybucji są do dyspozycji klientów dowolnej wielkości na całym świecie. Oprócz oferowania standardowych produktów, Penn Elcom wykorzystuje swoje wszechstronne zdolności projektowe i produkcyjne do zapewniania rozwiązań dźwiękowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

„Enterprise Management zapewnia skalowalność niezbędną z punktu widzenia naszej długofalowej strategii rozwoju. Oprogramowanie radzi sobie z lokalnymi systemami prawnymi, walutami i językami, a dodatkowo jest objęte siecią lokalnej obsługi technicznej. Oferuje też funkcje produkcyjne, których brakowało w niektórych rozważanych przez nas systemach”.

Robert Platt
Dyrektor zarządzający Pro Audio Stash UK
spółki Penn Elcom Group

Wyzwanie

Firma Penn Elcom Group rozwinęła się znacząco dzięki licznym przejęciom. Dołączające do niej przedsiębiorstwa stają się częścią wewnętrznego łańcucha dostaw, w związku z czym potrzebują przejrzystości zapewnianej przez dokładną, terminową sprawozdawczość finansową. Firma często przenosi zapasy między różnymi podmiotami oraz magazynami, co wymaga licznych wpisów w różnych systemach. Ponieważ na jej ofertę składa się ponad 15 tys. produktów, taki system był skomplikowany i podatny na błędy.

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo Penn Elcom Group postawiło na Enterprise Management jako na rozwiązanie do zarządzania działalnością, z opcją rozszerzenia na wszystkie spółki zależne na całym świecie. Enterprise Management oferuje skalowalność zależną od planów rozwoju firmy, a dodatkowo zapewnia niezbędne funkcje produkcyjne oraz obsługuje wiele krajów, wspomagając operacje globalne.

Wynik

Enterprise Management jest międzynarodowym rozwiązaniem obsługującym wiele firm, wiele języków, wiele walut i wiele systemów prawnych. Przedsiębiorstwo zyskało jeden skonsolidowany system oferujący ujednolicone źródło informacji operacyjnych i finansowych oraz przejrzystość na poziomie całej grupy. Czasochłonne ręczne procesy zostały wyeliminowane, co zaowocowało wzrostem produktywności. Przenoszenie zapasów w obrębie pojedynczych obiektów zostało zoptymalizowane. Oprogramowanie Enterprise Management będzie się skalowało, uwzględniając planowany przez Penn Elcom rozwój.

Getting started

Skorzystaj z interaktywnej prezentacji produktu