Have a question? Our experts are ready to help.

Call us toll-free at XXX-XXX-XXX from Monday - Friday at 6:00 a.m. to 4:00 p.m. PST to talk to a live Sage ERP X3 expert.


Want to see Sage ERP X3 in action?

Just provide us some info to contact you and we'll show you how Sage ERP X3 can help grow your business.

Request a free demo now!

Firma z branży usług dla sektora hutniczego Phoenix Services poszerza działalność o siedem krajów dzięki
Sage | Enterprise Management

Klient

Phoenix Services

Przemysł

Produkcja – Sektor hutniczy

Lokalizacja

Europa – Francja

Phoenic Services zapewnia sprawne usługi dla producentów stali na całym świecie. Zaletą wyróżniającą Phoenix Services jest jakość i rentowność jej przetwórni, która zapewnia maksymalny odzysk metali przeznaczonych do zwrotu dla klientów ze spółek hutniczych oraz przyczynia się do poszerzania wiedzy specjalistycznej firmy z zakresu sprzedaży odpasów hutniczych, w tym żużlu, zgorzeliny oraz resztkowych materiałów ogniotrwałych.

„Enterprise Management pozwala nam uwzględnić zarówno rachunkowość grupy, jak i lokalną rachunkowość ustawową. Naszą główną korzyścią było to, że mogliśmy zredukować cykl zamknięcia i konsolidacji z dwóch miesięcy do mniej niż dwóch tygodni.”

Bart Venesoen
Kontroler Transakcji Międzynarodowych
Phoenix Services

Wyzwanie

Firma Phoenix Services doświadczała gwałtownego wzrostu, co wywierało istotną presję na jej dotychczasową aplikację do rachunkowości. Zadania związane ze sprawozdawczością i konsolidacją, łączeniem wielu podmiotów, walut i systemów prawnych stanowiły uciążliwe wyzwanie. Duże przejęcie francuskiej firmy spowodowało podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego rozwiązania do zarządzania biznesowego.

Rozwiązanie

Firma wybrała program Enterprise Management z uwagi na jego globalne funkcje, w tym obsługę wielu walut, wersji językowych i systemów prawnych, oraz możliwość jego szybkiego wdrożenia i skonfigurowania w wielu oddziałach.

Wynik

Enterprise Management działa w siedmiu krajach, spełniając unikalne wymagania każdej lokalizacji. Elastyczność rozwiązania umożliwia firmie szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i dostosowywanie się do nich. Czas trwania zamknięcie okresu i konsolidacji zredukowany z dwóch miesięcy do dwóch tygodni. Możliwość szczegółowego śledzenia kosztów w przypadku ciężkiego sprzętu firmy.

Getting started

Skorzystaj z interaktywnej prezentacji produktu