„Sage | Enterprise Management znacznie obniża koszty pracy i koszty operacyjne”.

Bazując na wywiadach przeprowadzonych u dwóch klientów Enterprise Management, firma Forrester stworzyła organizację modelową, której zwrot z inwestycji sięgnął 177%, łączne oszczędności na przestrzeni 3 lat osiągnęły 6,7 mln zł, a okres zwrotu wyniósł zaledwie pięć miesięcy.

Zobacz raport Forrester Watch video

Firmy są pod nieustanną presją, by redukować koszty, a jednocześnie szybciej się rozwijać. Nowoczesne, elastyczne i skalowalne rozwiązania do zarządzania działalnością może ograniczyć złożoność procesów biznesowych i przyspieszyć wzrost firmy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez grupę Aberdeen, właściwe rozwiązanie do zarządzania działalnością może mieć ogromny wpływ na firmę i jej zyski.

Ograniczanie kosztów

Typowe oszczędności osiągnięte dzięki
najlepszemu w swojej klasie rozwiązaniu:

  • 57% Usprawnienie rotacji zapasów
  • 20% Krótszy czas cyklu zamówienie–dostawa
  • 18% Usprawnienie w dziedzinie kompletnej i terminowej realizacji przesyłek Ograniczenie kosztów
  • 18% Ograniczenie kosztów operacyjnych
  • 16% Ograniczenie kosztów administracyjnych

Szybszy wzrost

Typowe usprawnienia osiągnięte dzięki
najlepszemu w swojej klasie rozwiązaniu:

  • 75% Krótszy czas reakcji
  • 75% Krótszy czas cyklu procesu
  • 73% Zwiększona produktywność
Źródło: Aberdeen Research

Całkowity efekt ekonomiczny Enterprise Management

Enterprise Management, dzięki oferowaniu prostszych, szybszych i bardziej elastycznych funkcji, zmienia sposób, w jaki firmy średniej wielkości konkurują ze sobą na rynku i rozwijają się. Nasze rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem kosztów i złożoności w porównaniu z typowymi systemami dla dużych przedsiębiorstw. Na podstawie rozmów z dwoma klientami Enterprise Management, firma Forrester stworzyła przykładową organizację. Jej zwrot z inwestycji sięgnął 177%, łączne oszczędności na przestrzeni 3 lat wyniosły 6,7 mln zł, a okres zwrotu wyniósł zaledwie pięć miesięcy.

Przyjrzyjmy się bliżej tym liczbom

W oparciu o rozmowy z użytkownikami Enterprise Management firma Forrester opracowała model całkowitego efektu ekonomicznego (TEI) w celu określenia korzyści, kosztów, elastyczności i zagrożeń wynikających z inwestycji w Enterprise Management. W rezultacie powstała poniższa analiza finansowa.

Okres zwrotu wyniósł zaledwie pięć miesięcy

Zapomnij o długich okresach zwrotu z inwestycji w system typu ERP! Firmy potrzebują systemów zarządzania działalnością oferujących możliwie najszybszy zwrot z inwestycji. Użytkownicy Enterprise Management mogą liczyć na okres osiągnięcia rentowności wynoszący pięć miesięcy.

Źródło: „The Total Economic Impact TM Of Enterprise Management” (Całkowity efekt ekonomiczny Enterprise Management) — badanie ze stycznia 2016 r. przeprowadzonego przez Forrester Consulting w imieniu Sage. * W oparciu o 50 licencji użytkowników; dotyczy wersji Enterprise Management w chmurze. W przypadku wersji Enterprise Management wdrożonej u klienta prognozowane koszty to 2,777,017 zł lub dodatkowe 336,998 zł w okresie trzech lat, a spodziewany zwrot z inwestycji wynosi 144%.
Forrester

Czym zajmuje się firma Forrester Research?

(Nasdaq: FORR) jest niezależnym i obiektywnym globalnym przedsiębiorstwem badawczo-doradczym. Forrester oferuje prawnie zastrzeżone badania, dane konsumenckie i biznesowe, indywidualne doradztwo, usługi z zakresu wydarzeń i społeczności internetowych, a także programy szkoleń partnerskich dla kadr kierowniczych. Forrester doradza liderom w dziedzinie technologii biznesowej, marketingu i strategii, a także przemysłu technologicznego z pomocą niezależnie pozyskanych i opartych na faktach obserwacji, zapewniając swoim klientom sukces biznesowy dziś i jutro.

Aby pobrać wszelkie badania i raporty, wpisz swój adres email.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Wystarczy kliknąć na przycisk "Pobierz", aby natychmiast uzyskać dostęp do dokumentu.

Pobierz
Getting started

Skorzystaj z interaktywnej prezentacji produktu