Zwiększ możliwości swoich rozwiązań

Dzięki setkom partnerów i dostawców rozwiązań na całym świecie Enterprise Management może zaspokoić Twoje potrzeby biznesowe. Dowiedz się, które rozwiązania dodatkowe mogą zwiększyć możliwości Twoich produktów.

Zaspokoimy Twoje potrzeby biznesowe

Zapoznaj się z ofertą doskonałych rozwiązań firmy Sage i certyfikowanych partnerów w dziedzinie rozwiązań, aby dowiedzieć się, jak z ich pomocą możesz zwiększyć swoje możliwości.

Wszystkie
Finanse
Przetwarzanie płatności
Zasoby ludzkie
Zarządzanie dokumentami
Business Intelligence
Zarządzanie usługami
Sprzedaż i handel elektroniczny
Relacje z klientami
Magazyny i logistyka
Produkcja
Budownictwo

Enterprise Management Construction

Rozszerz podstawowe funkcje Enterprise Management do zarządzania finansami i łańcuchem dostaw, dzięki spójnemu rozwiązaniu do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi w budownictwie i branży nieruchomości.

Stany Zjednoczone, AAMEA

Enterprise Management Construction

Enterprise Management Construction oferuje funkcje umożliwiające łatwiejsze i bardziej elastyczne kompleksowe zarządzanie cyklem budowlanym dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw zagranicznych.

Enterprise Management Data & Analytics

Integruj i przenoś dane oraz zarządzaj nimi na różnych platformach i otrzymuj spójne analizy z wielu źródeł.

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, AAMEA

Enterprise Management Data & Analytics

Enterprise Management Data & Analytics oferuje użytkownikom centrum zarządzania informacjami pochodzącymi ze wszystkich źródeł oraz wbudowane modele danych do sprawozdawczości.

Enterprise Management E-Commerce

Zaprojektuj i spersonalizuj swój sklep internetowy w zaledwie kilka dni. Zarządzaj katalogami, cennikami, zapasami, klientami oraz wszystkimi transakcjami w ramach podstawowego procesu zarządzania łańcuchem dostaw oferowanego przez Enterprise Management.

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, AAMEA

Enterprise Management E-Commerce

Enterprise Management E-Commerce zapewnia platformę handlu elektronicznego w chmurze dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż i dystrybucję hurtową B2B (firma – firma) oraz B2C (firma – konsument). Firmy mogą wystawiać i sprzedawać swoje produkty oraz usługi online, które są w pełni zintegrowane z istniejącym systemem Enterprise Management, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Enterprise Management Warehousing

Zrezygnuj z podstawowej kontroli zapasów lub systemów lokalizacji radiowej na rzecz prawdziwie konfigurowalnego systemu zarządzania magazynem opartego na regułach.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA, Ameryka Południowa

Enterprise Management Warehousing

Enterprise Management Warehousing to uniwersalny system zarządzania magazynem (WMS) zaprojektowany na potrzeby średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych, będący doskonałą opcją rozwojową dla firm szukających rozbudowanych funkcji dla swoich magazynów.

Enterprise Management HR

Osiągnij większą wydajność i kontrolę nad kosztami osobowymi przez automatyzację takich procesów, jak płace, zatrudnienie, wdrażanie do pracy na stanowisku czy retencja utalentowanych pracowników.

Europa, AAMEA

Enterprise Management HR

Enterprise Management HR pomaga średnim przedsiębiorstwom osiągać większą wydajność i kontrolę nad kosztami osobowymi dzięki wykorzystaniu skutecznego, prostego i elastycznego rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi. Enterprise Management People jest idealnym, przystępnym zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania płacami dla klientów Enterprise Management.

Enterprise Management Sales App

Efektywnie zarządzaj klientami i sprzedażą oraz usprawniaj współpracę i komunikację między sprzedawcami a biurem.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Enterprise Management Sales App

Enterprise Management Sales App to intuicyjne mobilne rozwiązanie, które zapewnia informacje o klientach w czasie rzeczywistym — jak np. historia zamówień, pulpity danych ogólnej sprzedaży oraz sprzedaży konkretnych produktów itp. — umożliwiając szybkie działanie i zawieranie transakcji.

Enterprise Management Connector

Ujednolicenie opinii i indywidualnych przypadków klientów w cyklu sprzedaży w celu zwiększania produktywności użytkowników i sprzedaży z wykorzystaniem technologii chmury.

Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, AAMEA

Enterprise Management Connector

Enterprise Management Connector zapewnia prostszą, standardową integrację systemu Enterprise Management z systemem Salesforce CRM umożliwiającą bezproblemową wymianę danych, która ogranicza błędy (eliminuje dublowanie wpisów), zwiększa produktywność użytkowników i finalizację sprzedaży.

Sage Advanced BI

Rozwiązanie ułatwiające zaawansowanym użytkownikom oraz analitykom wykonywanie analiz i sprawozdań, a także szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Sage Advanced BI

Sage Advanced Business Intelligence to efektywne rozwiązanie business intelligence zintegrowane z Sage ERP X3, które oferuje dedykowany magazyn danych oraz automatyczne generowanie kostek danych.

Sage Enterprise Intelligence

Intuicyjne rozwiązanie business intelligence dla wszystkich obszarów Twojej działalności, które pomoże skrócić czas spędzany na analizach i sprawozdawczości.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Sage Enterprise Intelligence

Sage Enterprise Intelligence jest prostym rozwiązaniem dla każdego użytkownika, które umożliwia niezależny dostęp do danych i ich analizę, eliminując potrzebę stosowania odrębnych narzędzi oraz specjalistycznych umiejętności i potencjalnie skracając czas potrzebny na podjęcie decyzji.

Enterprise Management Fixed Assets

Zarządzaj każdym etapem cyklu życia środków trwałych – od nabycia po wycofanie.

Ameryka Północna

Enterprise Management Assets

Enterprise Management Assets zapewnia większą kontrolę nad operacjami dzięki kompleksowemu obliczaniu amortyzacji, śledzeniu i uzgadnianiu stanu aktywów, zarządzaniu środkami trwałymi w budowie oraz spersonalizowanej sprawozdawczości.

Sage HRMS Payroll

Uprość przetwarzanie płac dzięki listom pracowników oraz przetwarzaniu danych do wypłat w dowolnym momencie i zachowaj zgodność ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi.

Ameryka Północna

Sage HRMS Payroll

Sage HRMS Payroll umożliwia wewnętrzne sporządzanie dokładnych i terminowych list płac i oferuje elastyczność, dzięki której sprostasz unikalnym potrzebom swojej organizacji – a wszystko to pod Twoją pełną kontrolą.

Sage Intelligence

Zyskaj lepszy wgląd w swoje dane finansowe dzięki elastycznym sprawozdaniom w dobrze znanym interfejsie Microsoft® Excel®.

Ameryka Północna, Wielka Brytania, Francja, RPA, Australia

Sage Intelligence

Sage Intelligence oferuje możliwość tworzenia i automatycznej dystrybucji sprawozdań oraz korzystania z nich poprzez wspólny interfejs Microsoft® Excel®, stanowiąc idealne środowisko do sprawozdawczości finansowej, dzięki któremu oszczędzasz czas i korzystasz z danych biznesowych w najbardziej wydajny sposób.

Sage Inventory Advisor

Ograniczaj nadmiar zapasów i kapitału obrotowego, jednocześnie zapobiegając brakom w zapasach.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor to przystępne cenowo rozwiązanie w chmurze, które korzysta z danych Sage ERP do kontroli stanu zapasów w czasie rzeczywistym, wpływając tym samym na zyski, skracając czas spędzany na prognozowaniu i optymalizując nakłady niezbędne do osiągnięcia docelowego stopnia realizacji zamówień z dostępnych zapasów.

Sage Sales Tax

Obliczaj podatek obrotowy i podatek z tytułu użytkowania, zarządzaj świadectwami zwolnienia, składaj zeznania podatkowe i wnoś opłaty na obszarze Ameryki Północnej i poza nią.

Ameryka Północna

Sage Sales Tax

Sage Tax oferuje zatwierdzanie adresów i obliczanie podatku obrotowego na żądanie, umożliwia cyfrowe tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie świadectw zwolnienia w miejscu sprzedaży oraz zgodne z przepisami o podatku obrotowym finalizowanie procesu poprzez wypełnianie i składanie wszystkich formularzy, a także uiszczanie wszystkich podatków obrotowych w ramach jednej prostej płatności.

Sage XRT

Scentralizuj informacje dotyczące przepływów pieniężnych, zoptymalizuj kluczowe procesy biznesowe oraz zautomatyzuj komunikację finansową z bankami i kontrahentami

Europa

Sage XRT

Sage XRT pomaga przedsiębiorstwom w wydajny sposób realizować zadania związane z finansami, zarządzaniem środkami pieniężnymi i bankowością internetową. Te trzy obszary są filarami solidnych strategii, które umożliwiają organizacjom rozwój.

Electronic Document Management

Praktyczny i wydajny sposób postępowania z dokumentami papierowymi – kiedy są potrzebne oraz ograniczania ich – gdy tylko jest to możliwe.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Electronic Document Management

V1 Electronic Document Management to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, służące nie tylko do ich elektronicznego przechowywania, ale również do elektronicznego generowania i dostarczania oraz do rejestrowania e-maili i dokumentów papierowych.

Electronic Document Management – PIA

Automatycznie przechowuj dokumenty generowane przez Sage ERP X3 w repozytorium EDM.

Ameryka Północna, Europa, AAMEA

Electronic Document Management – PIA

Moduł Purchase Invoice Automation (PIA) dla V1 Electronic Document Management wykorzystuje inteligentną technologię optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) do rejestrowania danych z papierowych faktur i not kredytowych w celu automatyzacji procesu ich archiwizacji w EDM dla Enterprise Management.

Edisoft Merchant QuikPAK

Sprostaj wszelkim wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw na etapach kompletacji, pakowania i wysyłki.

Ameryka Północna

Edisoft Merchant QuikPAK

Merchant QuikPAK firmy Edisoft rozwiązuje wiele problemów związanych z łańcuchem dostaw, między innymi przez eliminowanie potrzeby ponownego wprowadzania zamówień do ERP na etapach kompletacji, pakowania i wysyłki, jak również przez zwiększanie produktywności personelu oraz zarządzanie wysyłkami produktów z wielu magazynów.

Procession Process Manufacturing

Zarządzaj unikalnymi wymogami branży produkcji procesowej.

Ameryka Północna

Procession Process Manufacturing

Procession firmy Provenio oferuje specjalistyczne funkcje zaspokajające unikalne potrzeby producentów i dystrybutorów chemikaliów, jak również firm z branży spożywczej oraz farmaceutycznej. Procession pomaga firmom prowadzącym produkcję procesową zarządzać funkcjami globalnej harmonizacji, badaniami i rozwojem formuł, kartami danych o bezpieczeństwie produktu/kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej, kwestiami prawnymi itp.

Project & Job Costing

Definiuj projekty jako szeregi usług i efektów pracy, dziel projekty na etapy i łącz modele fakturowania związane z projektem.

Europa, AAMEA

Project & Job Costing

Moduł kosztorysowania projektów i prac dla Sage ERP X3 łączy dane oraz procesy niezbędne do zdefiniowania projektu – od sporządzenia oferty sprzedaży po świadczenie poszczególnych usług powiązanych z projektem.

ProcessWeaver Integrated Shipping

Zarządzaj operacjami logistycznymi dzięki kompleksowej platformie spedycyjnej.

Ameryka Północna

ProcessWeaver Integrated Shipping

ProcessWeaver zapewnia kompleksową platformę spedycyjną umożliwiającą zarządzanie operacjami logistycznymi jednego lub wielu obiektów w ramach przedsiębiorstwa.

Jesteś deweloperem i chcesz dołączyć do Enterprise Management jako partner?

Zapewnij swojemu rozwiązaniu przewagę konkurencyjną
i zyskaj lepszy dostęp do naszych klientów w skali globalnej.

Dowiedz się więcej
Getting started

Skorzystaj z interaktywnej prezentacji produktu